יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל נזכור אחים ורעים אשר יחד יצאו עמנו בפלוגות הלוחמים אנחנו חזרנו והמה לא ישובו עוד. גלים עלו, שטפו וחזרו - המה נותרו על חוף אין שוב. צעירים יצאו וחסונים, נאים ותמירים, צמח השדה, עד שהשיגם העופרת ורסיסי מוות קטלום. איש אחר איש נשמטו ונפלו בשדות, כל בן לאמו, כל אב לילדיו, כל אוהב לאוהביו, מלוא כל הארץ. הלכו ואינם עוד. נדמו בחורים, שאון נעורים חדל. בעצם תמימות נעוריהם, בעוד הכל חלום ותקווה - הלכו ולא ישובו עוד הביתה . . . נזכור את הנופלים אשר אינם עמנו פה היום. ס. יזהר

 
 
דף בית
סקרים
אינטרנט בטוח
טופס רישום לאתר
רשימת ציוד לימודי לשנה"ל תשע"ט לפי כיתות
מועצת תלמידים
מצעד הספרים
סל תרבות וטיולים
אירועים וטקסים
שעות צלצולים
תשלומים
תלבושת
תוכניות קרן קר"ב
מרחבים מקצועיים
נאמני מחשב
לוח חופשות
שיר לכל יום
לוח טקסים וארועים
אמירים - חדר בריחה
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!