.רוקדים עם ההורים כיתות ד'..
....
כיתה ו'1 מקבלת תעודהכיתה ד'1 והמחנכת איריס הן מפריחים בלוני משאלות למחצית ב'וועד ההורים מפרגן לצוות החינוכי, תודה על שיתוף הפעולה.
 
דף בית
סקרים
אינטרנט בטוח
טופס רישום לאתר
רשימת ציוד לימודי לשנה"ל תשע"ט לפי כיתות
מועצת תלמידים
מצעד הספרים
סל תרבות וטיולים
אירועים וטקסים
שעות צלצולים
תשלומים
תלבושת
תוכניות קרן קר"ב
מרחבים מקצועיים
נאמני מחשב
לוח חופשות
שיר לכל יום
לוח טקסים וארועים
אמירים - חדר בריחה
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!