זכויות יוצרים ביה"ס עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר. במידה שחומר או פריט מידע שהועלה לאתר מפר בתום לב את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט, כתבו אלינו ואנו מתחייבים לתקן את הטעון תיקון או להסיר את החומר מן האתר, ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה כדי למנוע הישנות מקרים כאלה. בברכת שימוש מושכל, הצוות החינוכי
רישום לאתר ביה"ס לשנה"ל תשע"ה
הודעה זאת מיועדת להורי תלמידי כיתות א' החדשים וכן לתלמידים חדשים שהצטרפו השנה לביה"ס. בדף הבית של האתר ישנו טופס למילוי פרטים אישיים לשנת הלימודים תשע"ה, אבקשכם לענות על כל סעיפי השאלון על- מנת שילדיכם יקבל שם משתמש וסיסמה בעזרתם תתאפשר כניסה למרחבים הכיתתיים וכן תתאפשר תקשורת עם ביה"ס. חובה לציין כתובות מייל אליהם אנחנו שולחים הודעות. טופס זה מיועד גם להורים שרוצים לעדכן פרטים. בברכה רונית הופמן רכזת תקשוב
תגובות: -1   צפיות: -1
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
דף בית
רשימת ספרי לימוד תשע"ה
אינטרנט בטוח
מידעון החודש
סל תרבות וטיולים
אירועים וטקסים
שעות צלצולים
תשלומים
מועצת תלמידים
סקרים
תלבושת
תוכניות קרן קר"ב
מרחבים מקצועיים
מידע עירוני
מידע לתלמידים