זכויות יוצרים ביה"ס עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר. במידה שחומר או פריט מידע שהועלה לאתר מפר בתום לב את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט, כתבו אלינו ואנו מתחייבים לתקן את הטעון תיקון או להסיר את החומר מן האתר, ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה כדי למנוע הישנות מקרים כאלה. בברכת שימוש מושכל, הצוות החינוכי
 
תרגיל חירום למידה מרחוק
הורים יקרים,ביום רביעי, 25.2.15 יתקיים תרגיל למידה בחירום. מחנכות הכיתה יזינו במהלך שבוע זה משימות לביצוע ליום התרגיל. על התלמידים לבצע את המשימה במועדים הבאים: כיתות א 17:30 - 16:30 כיתות ב 18:30 - 17:30 כיתות ג 19:30 - 18:30 כיתות ד 16:30 - 15:30 כיתות ה 15:30 - 14:30 כיתות ו - יב החל מ - 19:30
תגובות: 0   צפיות: 131
קרא עוד...
קרא עוד...
רישום לאתר ביה"ס לשנה"ל תשע"ה
הודעה זאת מיועדת להורי תלמידי כיתות א' החדשים וכן לתלמידים חדשים שהצטרפו השנה לביה"ס. בדף הבית של האתר ישנו טופס למילוי פרטים אישיים לשנת הלימודים תשע"ה, אבקשכם לענות על כל סעיפי השאלון על- מנת שילדיכם יקבל שם משתמש וסיסמה בעזרתם תתאפשר כניסה למרחבים הכיתתיים וכן תתאפשר תקשורת עם ביה"ס. חובה לציין כתובות מייל אליהם אנחנו שולחים הודעות. טופס זה מיועד גם להורים שרוצים לעדכן פרטים. בברכה רונית הופמן רכזת תקשוב
תגובות: 0   צפיות: 69
דף בית
רשימת ספרי לימוד תשע"ה
אינטרנט בטוח
מידעון החודש
סל תרבות וטיולים
אירועים וטקסים
שעות צלצולים
תשלומים
מועצת תלמידים
סקרים
תלבושת
תוכניות קרן קר"ב
מרחבים מקצועיים
מידע עירוני
מידע לתלמידים